COMPACTA

COMPACTA

Фотоќелија со:
– домет до 20м
– хоризонтално подесување 180°
– пар од приемник и предавател
– 12-33VAC и 15-35VDC