CLONIX 2E/128

CLONIX 2E/128

Надворешен двоканален “rolling-code” приемник 433MHz, програмирање на 128 кодови.