CDV-43M

CDV-43M

Handsfree видеодомофон со:
– 4,3″ колор TFT-LCD монитор
– touch копчиња со сино позадинско светло за отварање врата и слика
– можност за приклучување на две внатрешни единици и два интерфони DP-4VGP