CDV-43K2

CDV-43K/K2

Видеодомофон со:
– 4,3″ колор TFT-LCD монитор
– touch копчиња со сино позадинско светло за отварање врата и слика
– можност за приклучување на две внатрешни единици и два интерфони DP-4VHP (кај CDV-43K2 можност за приклучување и на две вантрешни единици)