CCU-4GF

CCU-4GF

Gate View спратен дистрибутор со:
– еден влез и 4 излези за поврзување на 4 видеодомофони
– излез за поврзување со следен CCU-4GF или со следни видеодомофони