CAV-70MG

CAV-70MG

Gate View handsfree видеодомофон со:
– 7″ колор LCD монитор
– OSD мени за програмирање
– копчиња за отварање врата и слика
– можност за приклучување на две позивни единици