CAV-43MG WH

CAV-43MG WH

Gate View handsfree видеодомофон со:
– 4,3″ колор LED монитор
– OSD мени за програмирање
– копчиња за отварање врата и слика
– можност за приклучување на две позивни единици