CAV-35GN

CAV-35GN

Gate View видеодомофон со:
– 3,5″ колор LCD монитор
– слушалка
– копчиња за отварање врата и слика
– можност за приклучување на две позивни единици