CA1C

CA1C

Сет за инсталација на еден мотор BERMA, со крива телескопска рака и максимална должина до 4м.