BRCT

BRCT

Адаптер – противтег за инсталција на BOTTICELLI и EOS120 на врати со поголеми висини