BERMA

BERMA-SEB-R

Хидрауличен електромоторен погон за гаражна ротирачка крута врата со површина до 9м2:
– време на отварање/затварање 25 секунди + slowdown
– IPX5 степен на заштита
– ALCORN N компатибилна контролна единица (не е вклучена)
– рачно активирање со клуч
– напојување 230VAC