B EBA Wi-Fi GATEWAY

B EBA Wi-Fi GATEWAY

Модул за оддалечено управување на автоматизирани системи со U-Link технологија преку Wi-Fi мрежа со паметен уред.
На паметниот уред потребно е да се инсталира U-Control бесплатната софтверска алатка.