B EBA RS 485 Link

B EBA RS 485 Link

RS 485 модул за поврзување на контролните единици преку сериска врска.