B EBA BLUE GATEWAY

B EBA BLUE GATEWAY

Bluetooth модул за поврзување на паметни уреди во еден Blue Entry систем, со вградена U-Link порта.