AT 704

ATT 502

Втор дел – телескопски кружен алуминиумски крак за рампа MICHELANGELO со дијаметар 70mm и должина 6.35 метри.