AT6

AT6

Кружен алуминиумски крак со должина од 6 метри за рампа MOOVI.