AT 704

AT 504

Втор дел – телескопски кружен алуминиумски крак за рампа MICHELANGELO со дијаметар 50mm и должина 4.3 метри.