ARES BT A1000

ARES BT A1000

Електромоторен погон за лизгачка врата со:
– тежина до 1000кг.
– вградена автоматика HAMAL
– приемник за далечинско командување
– брзина 9м/мин. + slowdown
– IP24 заштита
– електромеханички граничници
– 24VDC (можност за работа на акумулаторски батерии)