AQ3

AQ5

Правоаголен алуминиумски крак со должина од 5 метри за рампа MOOVI.