AQ3

AQ3

Правоаголен алуминиумски крак со должина од 3 метри за рампа MOOVI.