611H-F

702H

Термодиференцијален детектор на пожар со фиксна температура.