611H-F-MUB

702H/MUB

Термодиференцијален детектор на пожар со фиксна температура комплет со релејно подножје за користење со алармни централи.