601P-B-MUB

601P-B/MUB

Димно-оптички детектор на чад – пожар
комплет со релејно подножје за користење со алармни централи.