601P-B/D

601P B/D

Димно-оптички детектор на чад – пожар комплет со релејно подножје за користење со алармни централи