5B

5B

5″ подножје за адресибилни и конвенционални ПП детектори од серија 600