RS6

RS6

Дигитален апарат за мерење на крвен притисок и пулс за на рачен зглоб со:
– детектирање на неправилни отчукувања на срцето
– меморија од последните 90 мерења