RS2

RS2

Дигитален апарат за мерење на крвен притисок и пулс за на рачен зглоб со:
– IntelliSense метод на мерење
– детектирање на неправилни отчукувања на срцето
– меморија од последните 30 мерења