M2

M2

Дигитален апарат за мерење на крвен притисок и пулс со:
– IntelliSense метод на мерење
– потполно автоматска функција
– меморија на последните 21 мерења