NE-C801KD

NE-C801KD

Компресорски инхалатор погоден за домашна употреба со:
– маска за деца
– капацитет на лек од 2 до 10mg
– резервни филтри за воздух