M3

M3 Comfort

Дигитален апарат за мерење на крвен притисок и пулс со:
– меморија на последните 21 мерења
– потполно автоматска функција