FLEX TEMP 2

FLEX TEMP

Дигитален топломер за мерење на телесна температура со бип сигнал