A3 Complete

A3 Complete

Компресорски инхалатор погоден за домашна употреба со:
– маска за возрасни и маска за деца
– капацитет на лек од 2 до 10mg
– резервни филтри за воздух