ZW Series

ZW Series

Бесконтактен, конфокален, бел LED сензор за поместување.

  • Големините на дијаметарот на точката се движат од 190μm до 4μm, со што се подобрува можноста за скенирање на минутни профили
  • Мал дијаметар на самото место до 9μm подобрување на можноста за мерење на минутни профили
  • Постојан дијаметар на самото место низ целиот опсег на мерење
  • Тенок пенкало и 90⁰ типови на лактот – се вклопува насекаде
  • Време на одговор 20μs-  Овозможува брзо земање примероци за време на движење
  • Висока резолуција од 0,25μm овозможува мерење на образецот на влакната или неправилни површини
  • Линеарност до ±0,3μm без оглед на видот на материјалот, како резултат не е потребно подесување
  • Одличен агол на компензација од ±25⁰ го прави возможно мерењето на кружните или навалените површини
  • Интеграцијата за контрола на машината е олеснета со достапните DLL-датотеки