ZEN-PA

ZEN-PA

ZEN напојување.
Напојувањето ZEN го има истото компактно куќиште како и нашите 10 I/O единици на процесорот. Со излезна струја/моќност од 1,3А/30W, опфаќа доволно енергија за напојување на самиот DC ZEN и на сензорите што се користат на крајот. Доколку е потребно, паралелна работа е можна.

  • Излезен напон 24VDC
  • Излезна струја 1.3А
  • Капацитет 30W
  • Овозможува паралелно работење
  • 90x70x56мм