ZEN-8E

ZEN-8E

ZEN проширувачки единици.
За да ја зголемите вашата ZEN апликација, ви обезбедуваме три различни единици за проширување во ZEN куќиште со ширина од само 35мм. Сите експанзивни единици имаат стандардни 4 влеза и 4 излези. Може да додадете максимум 3 експанзивни единици на еден процесор.

  • 4 влеза, 100 до 240VAC или 12 до 24VDC
  • 4 излези, или релеи или транзистори (само DC модели)
  • Монтирање на DIN-шина
  • 90x35x56мм