X-Series

X-Series

     X-Серија на фиксни роботи за флексибилни системи за пакување. Можност за избор на повеќе модели во 6 под-серии:
XE Стандардна под-серија
XG Стандардна под-серија
XGS Под-серија за монтажа на ѕид/превртени
XGP Под-серија отпорна на прашина и капики вода
XGC/XC Под-серија наменета за употреба во т.н чист соби
Х Под-серија со носивост до 50кг.
       
     Предности на X Серија на SCARA фиксни роботи:

  • Поголема сигурност
  • Поголема прецизност и брзина
  • Минимално одржување
  • Лесни за употреба
  • Поголема цврстина
  • Kомпактен дизајн