WL-N

WL-N

WL-N сериски прекинувачи за поедноставна инсталацијата.

  • Подобрена издржливост и перформанси
  • Намалени броеви на делови
  • Лесно ожичување
  • Директно и  ожичување од предходно
  • Моделите на приземните терминали се одобрени од EN и IEC и носат ознака CE
  • UL, CSA