Viper

Viper

        Viper серијата на зглобни роботи со 6 оски е наменета за употреба во апликации каде е потребна прецизна машинска обработка, склопување и ракување со материјали. 

  • носивост до 5кг
  • модели со 650 и 855мм должина на дофат
  • програмирање со помош на ACE софтвер и eV+ програмски јазик или преку IEC 61131-3 програмски јазик кога се користи ePLC
  • избор на модели без потреба од контролер, модели со EX контролер или модели со интегриран контролер 
  • со помош на дисплеј за дијагностика се обезбедува брзо откривање на дефекти/проблеми
  • можност за избор помеѓу модели со Ethetnet или EtherCat комуникација
  • моделите со EtherCat комуникација се погодни за користење кога има потреба од систем со NJ интегриран контролер од OMRON
  • IP40 степен на заштита, опциски модели со IP65
  • достапни модели наменети за т.н чисти соби со Cleanroom Class10