Sysmac Studio

Sysmac Studio

         Sysmac Studio e IDE (Integrated Development Environment)  интегрирано софтверско решение кое овозможува зголемување на подуктивност со интеграција во една платформа на PLC, инвертори и серво, Роботика, HMI, Vision, сензори, безбедносн компонети и 3D Симулации.

 • NJ/NX Серија на контролери
 • NA Серија на HMI
 • NX Серија на I/O и Безбедност
 • G5 Серија на серво
 • MX2 Серија и RX-серија на фрекфентни инвертери 
 • FH и FQM vision системи и сензори
 • GX мрежни компоненти
 • E3 N-Smart сензори
 • ZW серија на сензори за мерење
 • во согласност IEC 61131-3 отворениот стандард 
 • поддржува Ladder, Structured text и In-Line ST програмирање с
 • CAM едитор за лесно програмирање на комплексни профили за движење
 • една симулациска алатка за секвенцијално движење во 3D простор
 • напредна безбедносна функција со 32-дигитна безбедносна лозинка