SmartStep 2 Драјвери

SmartStep 2 Драјвери

          Новата  SmartStep 2 серија на дрејвери е идеално решение за апликации за движење од точка до точка каде едноставноста е неопходна, а во комбинација со високи перформанси и напредни карактеристики.

  • ултра компактен дизајн 
  • функуција за сузбивање на вибрациите
  • излез за повратни информации од пулсот
  • он-лајн автоматско подесување и лесно сетирање
  • електронска опрема, за подесување на внатрешна брзина и широк спектар на подесување на пулсот
  • две граници на вртежниот момент
  • контрола на позиција преку пулсен влез од 500 kpps
  • CX-Drive софтверска алатка за конфигурирање и пуштање во употреба