Safety Mats

Safety Mats

Безбедносна подлога лесна за инсталирање,
со напредни карактеристики.

  • 1 и 2 типа на кабли
  • Ги исполнува EN ISO 13849-1 (PLd /Safety Category 3) и EN ISO 13856-1
  • Може да се користи со MC3 контролер за безбедносна подлога или NX  контролер за безбедност
  • Во согласност со стандардите за безбедност на Северна Америка, вклучително и ANSI/RIA 15.06