S8VS-A/B

S8VS-A/B

Напојување со дисплеј.
Сериите S8VS-A / B се напојувања од наизменична струја до еднонасочна со приказ на излезен напон, излезна струја и врвна струја на задржување. А-типот S8VS има функција да го прикажува времето за предвидување на одржувањето во оперативните години. Ова придонесува за одржување на опремата и овозможува замена пред крајот на векот на траење на производот. Типот Б има функција на монитор за вкупно време на траење за да му овозможи на корисникот правилно да закаже одржување на опремата.

  • Опсег на работна температура (од -10 до + 60ºC)
  • Екран со 3 цифри, 7 сегменти
  • Излез на алармот (Транзистор: PNP, NPN)
  • Видот на терминалот без завртки е достапен
  • Компатибилен со cULus, EN, RoHS
  • UL Class 2 излез (60W и 90W)