S8TS

S8TS

     Индустриски модуларни напојувања за употреба во повеќе конфигурации. S8TS се проширувачки напојувања повеќе може да се монтират паралено еден до друг со што се овозможува целосна флексибилност. Можност за проширување до 4 единици, со вкупна моќност до 240W на 24VDC или конфигурација со повеќе излези.

  • ја подобрува сигурноста на системот со градење на N+1 редунданса 
  • модели на стандардни единица од 60W на 24VDC, 30W на 12VDC или 25W на 5VDC
  • резервната единица на батеријата штити од прекин на струја
  • бафер единицата штити од багови и прекини на струјата
  • EMI Class B, UL Class 2, UL Class 1 поделба 2