S133 Series

S133 Series

           S133 серија на мали CMOS камери во боја.

  • USB-камера (тип USB 3.0)
  • компактна TV камера (NTSC)
  • идеално за тесни простори