QX-830

QX-830

      QX-830 серија на индустриски бар-код скенери со револуционерна флексибилност при поврзувањето и високи перформанси при декодирањето, за сигурно читање на 1D баркодови во скоро секоја околина за автоматизација.

  • X-Mode технологијата
  • IP54 куќиште со индустриско запечатување
  • Ethernet комуникација
  • високи перформанси и  едноставно поврзување