Quattro

Quattro

       Quattro серијата на паралелни роботи е наменета за употреба во апликации каде е потребна голема брзина и прецизност.

  • носивост до 15кг.
  • избор на модели со максимален работен дијаметар од 1.300мм или 1.600мм
  • избор на модели со IP20, IP65 или IP67 степен на заштита
  • можност за контрола на роботот преку Ethernet со познатиот програмски јазик IEC 61131-3
  • краци со работа по 4 оски за рамномерно распоредување на товарот
  • избор на модели со 0º , 46,25º, 92,5º и 180º ротација,