µPROX E2E

µPROX E2E

Сензори за близина со мал дијаметар со висока прецизност на насетување.
Најновата индуктивна технологија на OMRON сега е применета на нов опсег на индуктивни сензори со мал дијаметар. Новиот μPROX E2E овозможува прецизно откривање и инсталирање дури и во најограничените простори. Портфолиото е проширено за да вклучува не-заштитени типови и верзии со pig-tail приклучоци.

  • Минијатурна големина: 3, 4, 6,5мм и M4, M5 дијаметри
  • Висока фреквенција од 5kHz: погоден за броење со голема брзина
  • Сите големини се исто така достапни и како незаштитени типови
  • Заштита на влегување на вода IP67
  • Високо видливи индикатори за лесна потврда на работа