NYP

NYP

        NYP серијата на панел PC-a:

  • базирани на Intel® Atom® до Intel® Xeon® процесор
  • избор на модели со Windows 10 IoT Enterprise или Windows Embedded Standard 7 оперативен систем или на модели без оперативен систем
  • Можност за “Отворен” оперативен систем овозможува употреба на свој софтвер 
  • со Ethernet порта за поврзување со ИT системите
  • 15.4″ и 12.1″ индустриски монитори
  • модели со NY Monitor Link интерфејс за поврзување на оддалеченост до 100м