NYM

NYM

       Индустриски Монитори од NYM серија со диспеј осетлив на допир намемети за Индустриски PC-а.

  • избор на модели со 12.1″,15.4″ и 18.5″ 
  • функција за детекција на лажни допири (непредвидено движење на дланката, вода и при чистење)
  • При ракување со ракавици, потребно е да се користат ракавици компатибилни на оваа серија
  • лесни за вградување
  • избор на модели со 1.280×800 или 1.920×1.080 пиксели