NX-TC

NX-TC

Следна генерација на контролeри.
NX-TC се контролери од следната генерација дизајнирани да постигнат оптимална и автоматска контрола на температурата без човечка интервенција. Всушност, отсега сите типични прилагодувања направени од терен од експерти сега се автоматизираат со употреба на вештачка интелигенција А.И.

  • Адаптивна контрола за самооптимизирање на поставката за контрола поради промените на процесот
  • Специјализирана функција за подобра примена на запечатување (пакување) и за екструдери со водено ладење (пластика)
  • Полесна интеграција благодарение на поддршката на ProfiNet, Ethernet-IP и EtherCAT